Visselblås — Djurönäset

Visselblåsarfunktion

För oss på Djurönäset är det av högsta vikt att aktivt bekämpa korruption, lag- och miljööverträdelser, trakasserier och diskriminering. Därför kan du enkelt rapportera eventuella oroväckande situationer till oss genom att använda ”Visselbox”. Vi uppskattar din hjälp!

Rapportera en allvarlig händelse eller misstanke

För oss på Djurönäset är det av högsta vikt att aktivt bekämpa korruption, lag- och miljööverträdelser, trakasserier och diskriminering. Därför kan du enkelt rapportera eventuella oroväckande situationer till oss genom att använda ”Visselbox”. Vi uppskattar din hjälp!

 

Visselblåsarlagen

Denna innefattar brott som:

 • Överträdelse av tystnadsplikt
 • Allvarliga miljöbrott
 • Stora brister i säkerheten
 • Mycket alvarliga former av diskriminering
 • Missbruk av finansiella medel
 • Stöld
 • Förfalskning
 • Korruption
 • Bokföringsbrott
 • Förskingring
 • Bedrägeri
 • Mutor
 • Offentlig upphandling
 • Penningtvätt
 • Jäv

Innehåll

Innehållet i den rapport som görs är viktig för oss så var så utförlig som möjligt. Den bör innehålla:

 • Vad anmälan avser
 • Vem eller vilka som är inblandade
 • Var incidenten hände
 • När i tiden incidenten hände
 • Om det var en engångshändelse eller om problemet är pågående eller återkommande
 • Om det finns handlingar som stöder ärendet
 • Om visselblåsaren känner till något försök att dölja överträdelsen

Anmälaren är skyddas mot repressalier och är helt anonym vid rapportering.

Anmälan görs via Visselbox som hanterar anmälan helt anonymt. Återkoppling att ärende mottagits görs inom 7 dagar och återkoppling av åtgärd görs inom 3 månader.

Det är viktigt att varje anmälan är genomtänkt och uppriktig och inga falska anklagelser görs.

Ärendet lagras säkert och så länge det bedöms nödvändigt docka inte längre än 2 år efter avslutat ärende.

 

Tack för din hjälp!