Policy avseende personuppgifter och integritet — Djurönäset

Policy avseende personuppgifter och integritet

Personuppgiftspolicy Djurönäset Konferens och Hotell AB

Hantering av personuppgifter

Djurönäset värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy redogör för våra bestämmelser kring insamlande och behandling av personuppgifter. Djurönäset förbinder sig att respektera och skydda sådan information och din personliga integritet i enlighet med gällande svensk lagstiftning. Genom att godkänna våra villkor, godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt. Vi kommer inte dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners eller till tredje parter i kommersiellt syfte. Kortfattat sparar vi aldrig mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för att genomföra ett avtal, för att du ska kunna ta del av erbjudanden eller för att bli fakturerad. Alla uppgifter sparas säkert och aldrig längre än nödvändigt. Du äger alltid ”rätten att bli glömd” genom att kontakta oss och be oss plocka bort dig från våra system.

Vilka uppgifter vi behandlar

Vi hanterar endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

Hur informationen samlas in

Uppgifter anger du själv vid kontakt med Djurönäset. Vid förfrågningar och bokning av rum eller bord på Internet, telefonkontakt, via webbformulär, e-post etc.
Vid gruppbokningar där du tillhandahåller oss personuppgifter om andra personer än dig själv, är du ansvarig för att Djurönäset får behandla personuppgifterna i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Varför vi behandlar

Djurönäset samlar in dessa personuppgifter om dig som kund och intressent för att kunna tillhandahålla erbjudanden, fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, för statistiska ändamål och för direktmarknadsföring (vilket du kan avregistrera dig från). De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera en beställning eller ett avtal samt eventuellt för fakturering. Vi behandlar också uppgifterna för att skicka utvärdering och genomföra uppföljning som du samtycker till.

Vilka vi delar personuppgifter med?

Djurönäset kommer inte att sälja eller dela med oss av dina personuppgifter till tredje part om vi inte har tillstånd till det eller om lagkrav kräver detta.
Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som anlitas av oss för marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar.
Det gäller t ex för:

  • BookVisit – onlinebokningar
  • Loopon – gästundersökningar
  • Bizwizard – nyhetsmail

I dessa fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter.

Hur länge vi sparar

Djurönäset sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning. Hur länge dina personuppgifter lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen.

Vilka rättigheter har du

Du som kund till Djurönäset har flera rättigheter som du bör känna till. Från och med den 25 maj 2018 har du rätt att få alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen borttagna. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Avidentifierad, icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte, dessa kan sparas för statistikändamål och i vissa fall för bokföringsregler och redovisningsplikt.

Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga eller ofullständiga. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat. Du har också rätt att dra in ett samtycke samt att tacka nej till direktmarknadsföring.

Om du vill veta mer

En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen.

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss här 

Personuppgiftsincident

Om Djurönäset får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar.

Kontaktuppgifter

Djurönäset Konferens och Hotell AB
Personuppgiftsansvarig
Box 1
139 02 Djurhamn

gdpr@djuronaset.com

08-571 490 00

Integritetspolicy för Djurönäset pdf