Kreativa mötesmodeller — Djurönäset

Kreativa mötesmodeller

Tre tips på enkla kreativa mötesmodeller

Walk & Talk

• Promenera och tänka kreativt
• Beslutsfattande och säkerställande av beslut
• Arbeta parvis
• Bestämt ämne
• 30-60 minuters promenad
• Rapportering
• Sammanfatta och ta beslut

Powermöte

• Kreativt tänkande under begränsad tid
• Maximera antalet per grupp till 5-6 personer
• Arbeta stående
• Max 15 minuter
• Behandla en enskild fråga
• Fatta beslut under mötet

Ö-råd

• Enas om gemensam lösning
• Arbeta parvis
• Förslag röstas ut efter hand
• 3-4 förslag kvar när gruppen enats
• Från 12 personer och uppåt