• Möteslokaler

Alla mötesrum och konferenslokaler på Djurönäset är från början byggda och anpassade för att ta emot både små och stora grupper. Flexibiliteten är stor, vi skapar efter dina behov och efter de situationer som uppstår.

Kika runt på vårt område med hjälp av Google maps här.

Lokaler Bio Skol Styrelse U-bord Öar Area
Stora Kongressen 450 250 230 360
Lilla Kongressen 130 90 42 90 130
A-sal 70 40 30 26 40 70
E-sal 48 30 24 18 30 50
Kilen 50 32 24 18 30 50
Styrelserum 14 25
Seregården konferens 40 30 24 18 30 100
Styrelserum Längan 12 20
Grupprum 8 20