Vinter aktiviteter | Konferens | Djurönäset

Vinteraktiviteter

På med vantar och varma byxor, för nu ska vi ut och leka i snön!

Isskulptering

En verkligt kreativ aktivitet där ni ur ett isblock skall skapa en staty. Vi jobbar i grupper och efter att ni bearbetat ert block bygger vi upp en liten skulpturpark där ni får presentera era alster för varandra.
4 – 6 personer per lag

Tid: ca 1,5 h
Deltagare: 6-200 personer

Tomtejakten

Detta är en rolig aktivitet som utmanar deltagarnas förmåga att samarbeta och kommunicera både internt och externt. Dessutom krävs det att lagen är kreativa, uppfinningsrika och kan arbeta under tidspress. Tillsammans skall alla grupper på tid bygga en avancerad tomtefälla. Varje grupp skall konstruera en unik del av anordningen och varje del skall kunna starta nästföljande del. Grupperna får en bestämd mängd material och verktyg samt en unik mekanisk detalj (t.ex. en liten tågbana eller sparkande leksaksfotbollspelare). Det finns en gemensam verkstad där lagen kan låna mer verktyg och material. När man sätter i gång tomtefällan kommer det att se ut lite som ett jättelikt domino där varje rörelse kan följas av samtliga och förhoppningsvis avslutas allt med att tomten fastnar i fällan och ett stort jubel utbryter.
Tomtejakten kan arrangeras både inom- och utomhus. 4 – 6 personer / grupp

Tid: ca 1,5 h
Deltagare: 6-200 personer

Klappjakten

Klappjakten beskrivs lättast som en avancerad tipspromenad. Det är en tävling som går ut på att så snabbt som möjligt hitta till ”klappen”. Via ett antal kontroller som innehåller rebusar, gåtor och klurigheter får man ledtrådar som leder fram till klappen.
Kontrollerna hittar man med hjälp av bilder och kartor.

Tid: ca 1,5 h
Deltagare: 9-250 personer

Vinterspelen

Efter en pampig inmarsch med flaggparad och ceremoniell tändning av vinterspelselden börjar den ädla kampen. Lagen tävlar mot varandra i klassiska grenar där deltagarna ställs mot varandra man mot man och lag mot lag. Det lag som kämpar bäst och får ihop mest poäng kommer att vara det vinnande laget vid den stora prisutdelning som avslutar vinterspelen.

Tid: ca 2 h
Deltagare: 12-200 personer

Gruppaktivitet

Pris: pris på offert