Utbildning och teambuilding — Djurönäset

Utbildning och teambuilding

Passa på att få en boost av inspiration och nya kunskaper med föreläsningar och kurser i naturen

Föreläsning

Vi kan ordna inspirerande föreläsningar där vi på olika sätt pratar om hur man skapar ett fungerande team. En av våra mest intressanta föreläsningar sker tillsammans med multisportlaget FJS Adventure racing. De berättar om hur man bygger ett lag med målet att nå världstoppen inom en av de tuffast sporter du kan tänka dig. Vi vill gärna bygga våra föreläsningar runt ett speciellt tema eller en aktivitet då vi gärna ser att även en föreläsningar innehåller några enklare praktiska moment eftersom man lär lika mycket av att göra som att se och höra.

Tid: ca 1-3 h
Deltagare: 4-450 personer

 

Sjönöd

I olika sekvenser och olika gruppkonstellationer skall gruppen lösa ett problem där de befinner sig i en fingerad sjönödsituation. Ni kommer handgripligen att få välja ut och prioritera olika föremål som ni behöver för er överlevnad. Övningen är en mycket bra introduktion till en vidare diskussion om beslutsfattande, rollfördelning, kommunikation, målsättning och samarbete.
Övningen följs alltid upp med en feedback där vi ser hur gruppen valt att lösa uppgiften och vilka erfarenheter ni kan dra av ert agerande.
Övningen fungerar både inomhus och utomhus.

Tid: ca 2-3 h
Deltagare: 4-80 personer

Gruppaktivitet

Pris: på offert