Kreativt skapande — Djurönäset

Kreativt skapande

Plocka fram er kreativa ådra och skapa något tillsammans

Alla kan skapa. En stunds lekfullt kreativt arbete sätter fart på fantasin, ger energi och nya spännande idéer.

Vi har satt ihop några roliga och kreativa aktiviteter som passar alla. Det finns också fler alternativ, kontakta oss för mer information.

Brobygge

En utmanande aktivitet som sätter deltagarnas byggkunskaper på prov. Det gäller att bygga en bro som är sex meter lång och skall klara av att en person kan gå på den utan att den går sönder eller tar i marken. Lagen får virke, masonit, rep, spik och verktyg. På en timmes tid skall de sedan planera och bygga sin bro. Testet/tävlingen kan göras antingen över vatten eller mark. 5-7 personer/lag.

Deltagare: 12-300 personer

Tidsåtgång: 1,5h

Flottbygge

En riktigt rolig aktivitet med massor av skratt och eventuellt bad. Flottbygge är lämpligt för grupper som söker både tävlingsmoment och vill förbättra samarbetet inom gruppen under kreativa former. Med hjälp av flyttunnor, rep och virke skall varje lag designa och konstruera varsin flotte. Allt avslutas med ett tävlingsrace där alla flottar och deras besättningsmän ställs på prov. 4 – 6 personer/lag

Deltagare: 12-250 personer

Tidsåtgång: 1,5h

Isskulptering

En avspänd och kreativ aktivitet som skapar fin teamkänsla för deltagarna. Ni delas in i grupper där varje grupp har ett isblock och verktyg för att skulptera med. Under aktiviteten hjälper instruktörerna till med råd och tips för att ni skall få det bästa ut av ert block. Efter att ni bearbetat ert block bygger vi upp en liten skulpturpark där ni får presentera era alster för varandra.

Tid: ca 1,5 h
Deltagare: 6-200 personer

Med penseln i hand

Havet har inspirerat konstnärer genom alla tider. Skärgårdens underbara vyer inbjuder till kreativitet, fantasifullhet och avkoppling. Er uppgift är att ni i lag ska måla en tavla med ett bestämt tema. Lagen får staffli, linneduk, penslar, paletter, akrylfärger och förkläden. Sedan gäller det att fylla tavlan med inspiration och färg innan vi avslutar med en vernissage där lagen får presentera sina tavlor för varandra.
Tips: Ta en RIB-båt till yttersta havsbandet och måla där.

Deltagare: 4-200 personer
Övrigt: 1,5 tim.

Mousetrap

Detta är en rolig aktivitet som utmanar deltagarnas förmåga att samarbeta och kommunicera både internt och externt. Dessutom krävs det att lagen är kreativa, uppfinningsrika och kan arbeta under tidspress. Tillsammans skall alla grupper på tid bygga en avancerad råttfälla. Grupperna får en bestämd mängd material och verktyg samt en unik mekanisk detalj (t.ex. en liten
tågbana eller sparkande leksaksfotbollspelare). Det finns en gemensam verkstad där lagen kan låna mer verktyg och material. När man sätter i gång råttfällan kommer det att se ut lite som ett jättelikt domino där varje rörelse kan följas av samtliga och förhoppningsvis avslutas allt med att råttan fastnar i fällan och ett stort jubel utbryter.

Deltagare: Obegränsat, men vi rekommenderar 4-6 personer per grupp.
Tidsåtgång: ca 1,5h

Mousetrap med skattjakt

Indelade i lag kommer ni att ge er ut på en skattjakt där det gäller att ta sig till ett antal platser markerade på kartan samt att hitta platser som vi har tagit foton på. På varje plats finns det material som ni kommer att behöva för att kunna bygga er del av råttfällan. Desto snabbare man hittar alla saker som vi har lagt ut desto mer tid har man för själva bygget.
Detta är en rolig aktivitet som utmanar deltagarnas förmåga att samarbeta och kommunicera både internt och externt. Dessutom krävs det att lagen är kreativa, uppfinningsrika och kan arbeta under tidspress. Tillsammans skall grupperna bygga en avancerad råttfälla. Varje grupp skall konstruera en unik del av anordningen och varje del skall kunna starta nästföljande del. Det finns en gemensam verkstad där lagen kan låna mer verktyg och material. När man sätter i gång råttfällan kommer det att se ut lite som ett jättelikt domino där varje rörelse kan följas av samtliga och förhoppningsvis avslutas allt med att råttan fastnar i fällan och ett stort jubel utbryter.

Deltagare: Obegränsat, men vi rekommenderar 4-6 personer per grupp.
Tidsåtgång: ca 2,5h

Gruppaktivitet

Pris: på offert
Max antal pers: 12-250