Djurönäsets historia

Djurönäset stod klart att ta emot de första gästerna hösten 1979. Det var PTK som då ville skapa bästa möjliga förutsättningar för utbildning och utlyste en arkitekttävling. Det vinnande bidraget togs fram av Anders Thalberg på ELLT arkitektkontor, som sedan blev White arkitekterna.

Bidraget hette ”Frisk luft” och är just avsett att stimulera kreativitet, arbetslust och välmående, genom att vi fungerar bättre när vi rör på oss och andas frisk luft.

För att möta efterfrågan byggdes 1980 Seregården. Huset är uppkallat efter Ingvar Seregard som var 1:e förbundsordförande i PTK vid den tiden. Eftersom behovet av bra och ändamålsenliga lokaler fortsatte att växa, byggdes i mitten av 80-talet det sjunde huset och därmed var anläggningen komplett.

Under de senaste åren har Djurönäset genomgått flera renoveringar och ombyggnationer. Arkitekter såsom Erik Ahlsén,Karina Björk och Per Öberg har varit inkopplade. Sedan 2010 och löpande fram till 2018 har bland annat hotellrum, loungemiljöer, reception, konferenslokaler, restauranger och pool renoverats. SPA med bastulandskap, eventområde i Folkparksutformning, gästhamn, utegymsstationer och SPA-paviljong har byggts för att täcka gäster behov samt för att skapa reseanledningar till hotellet. I restaurang, Loungebar och andra allmänna utrymmen sitter man bekvämt i vackra möbler från FOGIA och Bruno Matsson och de flesta tygerna, i bland annat reception och restaurang kommer från Pelle Vävare.

Djurönäset ägs sedan 2018 av Dinera AB och har idag lång erfarenhet av allt från utbildningar, kickoffer och ledningskonferenser till kongresser med alla tillhörande arrangemang och aktiviteter. Som en av drygt 100 anläggningar i Sverige är Djurönäset också utvalt av Svenska Möten.

Djurönäset har på senare år en stor del privatpersoner som gäster. De flesta helgerna på året kan man boka in sig på olika slags weekendpaket, oftast med SPA och middagar inkluderat. Djurönäset arrangerar även flertalet konserter i Banketthallen, Folkparken och Sjöboden samt temahelger med olika inriktning.

Redan 2001 blev Djurönäset Svanenmärkt, då man tidigt insett vikten av att jobba med och för miljön och säkerhetscertifieringen av SAFE Hotels, med sina hårda krav blev klar 2008.