Corona/Covid-19 information — Djurönäset

Corona/Covid-19 information

Åtgärder vi genomför i och med Corona/Covid-19.

Vi följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande förhindrande av smittspridning av  covid-19. Skulle restriktioner återkomma följer vi dessa.

Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter innebär att följande gäller från och med onsdagen den 9 februari 2022

  • Inga nu rådande restriktioner eller begränsningar gällande verksamheten på Djurönäset.

Åtgärder som vi utför.  

  • Vi håller en strikt policy och rutiner för vår personal rörande ev. sjukdomssymptom och hygien.
  • Vi följer konstant rapporteringen från folkhälsomyndigheten, WHO m.fl.