Kongress i Stockholms skärgård — Djurönäset - Konferens

Kongress

Med kongress menar vi vanligen en stor konferens som sträcker sig över minst en dag, ofta fler, och där en finare middag eller bankett är en del av programmet.

Kongressen kräver avsevärt större lokaler än en konferens och ofta även utställarytor och fler andra större samlingslokaler.

Organisatoriskt är det också betydligt mer komplext att arrangera en kongress än en konferens. Delvis beroende på att en kongress består av individuella deltagare som var för sig ska fatta beslut om att delta och därmed sker betalningen också per individ. Införsäljningen av en kongress påbörjas ofta två till tre år före genomförandet och kan ibland ta ännu längre tid.

Kongresser arrangeras både som corporate meetings, som är företagsmöten, personalmöten, säljmöten etc. och som organisationsmöten för att avhandla ett visst ämne. En kongress kan också vara ett politiskt initierat möte anordnade av exempelvis EU:s ordförandeland eller nordiska ministerrådet och alla svenska myndigheter.

Att hantera en kongress eller ett stort möte från början till slut kräver kunskaper och erfarenhet av bland annat deltagarhantering, budgetering och projektledning. För en framgångsrik kongress rekommenderar vi att man tar hjälp av någon som också känner de lokala förhållandena väl. Vänd dig med förtroende till våra projektledare, så får du allt stöd du behöver.