Teamwork och lagtävlingar — Djurönäset

Teamwork och lagtävlingar

Challenge

Ett av målen med denna aktivitet är att alla deltagare skall kunna bidra med poäng utefter deras egna förmågor. Det gäller för varje lag att utnyttja lagmedlemmarnas styrkor och unika färdigheter på bästa sätt. Lagen sätts på prov vad gäller delegering, arbete under tidspress, samarbetsförmåga och kreativitet. Ni delas in i lag som förses med en surfplatta som blir lagets verktyg. Nu gäller det för laget att samarbeta, planera, koordinera, ta initiativ, ha kul och vilja mycket för att kunna lösa så många uppgifter som möjligt. Vid målgången redovisas en del av uppdragen, detta sker gemensamt under mycket skratt och roliga upptåg. Därefter lämnar lagen in utrustningen till tävlingsledningen som sammanställer resultaten.

Deltagare: 12-450 personer

Tid: 1,5-2 h

Position Okänd

Position Okänd är en lagtävling som går ut på att hitta så många kontroller som möjligt på begränsad tid. Ni övar på att ge och ta emot information. Vilket kan vara svårare än man tror. Position Okänd är en givande aktivitet och ett tillfälle att öva på sin kommunikativa förmåga. Ni delas in i lag och varje lag utser en lagkapten. Med hjälp av en kom-radio, karta, fotografier guidar kaptenen sitt lag till olika platser. Här sätts er gemensamma kommunikation på prov och snart inser ni att det som först verkat vara busenkelt, visar sig vara väldigt svårt. För om
laget inte finner en god kommunikationsstrategi kommer det bli svårt att lyckas. Denna aktivitet kan utföras året runt och i dagsljus och mörker. Det vinnande laget tilldelas guldmedaljer.

Deltagare: 6-450 personer

Tid: 1 h

Skattjakten

Skattjakten beskrivs lättast som en avancerad tipspromenad. Det är en tävling som går ut på att så snabbt som möjligt hitta till ”skatten”. Via ett antal kontroller som innehåller rebusar, gåtor och klurigheter får man ledtrådar som leder fram till skatten. Kontrollerna hittar man med hjälp av bilder och kartor.

Deltagare: 10-450 personer

Tid: 1,5 h

Teambuildingprogrammet

Att långsiktigt höja prestationsnivån för en grupp genom ökat samarbete och en ökad vilja att ansvara för helheten. Teambuildingprogrammet bygger på att man får arbeta tillsammans i team för att uppnå resultat.

Grundambitionen med programmet är att deltagarna skall lära känna varandra, ha roligt, jobba tillsammans och skapa tankar kring teamarbete som de sedan skall kunna överföra till dagligt arbete och organisation. Gruppen kommer att få olika praktiska och utmanande problem att lösa och för att klara av dem kommer det att krävas att de samarbetar på ett effektivt sätt. Varje övning kommer att följas upp med en feedbackstund, och kommer vid vissa tillfällen att återkopplas till övningar och olika modeller om teamarbete. De modeller som används är FIRO- cirkeln om hur en grupp utvecklas över tiden och GRIP- modellen om vilka faktorer som skapar ett fungerande team.

Övningarna avslutas med att summera deltagarnas intryck och erfarenheter och hur de kan ta med sig dessa i framtiden och relatera dem till vardagssituationer.

Deltagare: 5-40 personer

Tid: cirka 3 h

Gruppaktivitet

Pris: på offert
Max antal pers: 5-40