Teambuildingprogram — Djurönäset

Teambuildingprogram

Att långsiktigt höja prestationsnivån för en grupp genom ökat samarbete och en ökad vilja att ansvara för helheten. Teambuildingprogrammet bygger på att man får arbeta tillsammans i team för att uppnå resultat.

Grundambitionen med programmet är att deltagarna skall lära känna varandra, ha roligt, jobba tillsammans och skapa tankar kring teamarbete som de sedan skall kunna överföra till dagligt arbete och organisation. Gruppen kommer att få olika praktiska och utmanande problem att lösa och för att klara av dem kommer det att krävas att de samarbetar på ett effektivt sätt. Varje övning kommer att följas upp med en feedbackstund, och kommer vid vissa tillfällen att återkopplas till övningar och olika modeller om teamarbete. De modeller som används är FIRO- cirkeln om hur en grupp utvecklas över tiden och GRIP- modellen om vilka faktorer som skapar ett fungerande team.

Övningarna avslutas med att summera deltagarnas intryck och erfarenheter och hur de kan ta med sig dessa i framtiden och relatera dem till vardagssituationer.

Tid: cirka 3h

Gruppaktivitet

Pris: på offert
Max antal pers: 5-40