Gruppaktivitet

Pris: 3 000 kr /+295 kr/person . Minimipris 7500 kr
Max antal pers: 6-200
Kontakta oss för mer info Se andra aktiviteter

Byggaktivitet

Alla kan skapa. En stunds lekfullt kreativt arbete sätter fart på fantasin, ger energi och nya spännande idéer.

Vi har satt ihop några roliga och kreativa aktiviteter som passar alla. Flottbygge, lådbilsbygge, katapultbygge och kälkbygge är tävlingar medan Domino är en byggaktivitet med fokus på samarbete och uppfinningsrikedom.