Byggaktivitet — Djurönäset

Byggaktivitet

Alla kan skapa. En stunds lekfullt kreativt arbete sätter fart på fantasin, ger energi och nya spännande idéer.

Vi har satt ihop några roliga och kreativa aktiviteter som passar alla. Flottbygge, lådbilsbygge, katapultbygge och kälkbygge är tävlingar medan Domino är en byggaktivitet med fokus på samarbete och uppfinningsrikedom.

Flottbygge

En riktigt rolig aktivitet med massor av skratt och eventuellt bad. Flottbygge är lämpligt för grupper som söker både tävlingsmoment och vill förbättra samarbetet inom gruppen under kreativa former. Med hjälp av flyttunnor, rep och virke skall varje lag designa och konstruera varsin flotte. Allt avslutas med ett tävlingsrace där alla flottar och deras besättningsmän ställs på prov. 4 – 6 personer/lag

Deltagare: 12-250 personer

Tidsåtgång: 1,5h

Mousetrap

Detta är en rolig aktivitet som utmanar deltagarnas förmåga att samarbeta och kommunicera både internt och externt. Dessutom krävs det att lagen är kreativa, uppfinningsrika och kan arbeta under tidspress. Tillsammans skall alla grupper på tid bygga en avancerad råttfälla. Grupperna får en bestämd mängd material och verktyg samt en unik mekanisk detalj (t.ex. en liten
tågbana eller sparkande leksaksfotbollspelare). Det finns en gemensam verkstad där lagen kan låna mer verktyg och material. När man sätter i gång råttfällan kommer det att se ut lite som ett jättelikt domino där varje rörelse kan följas av samtliga och förhoppningsvis avslutas allt med att råttan fastnar i fällan och ett stort jubel utbryter. 4 – 5 personer/lag

Mousetrap kan arrangeras både inom- och utomhus.

Tidsåtgång: 1,5h

Gruppaktivitet

Pris: på offert
Max antal pers: 12-250

Priser exkl. moms