Vielleicht sind Sie auf der Suche nach kick-off, Spa-Behandlungen, Aktivitäten, Hochzeit oder Hotelzimmer?

Geschichte Djurönäset

Djurönäset stod klart att ta emot de första gästerna hösten 1979. Det var PTK som då ville skapa bästa möjliga förutsättningar för utbildning och utlyste en arkitekttävling. Det vinnande bidraget togs fram av Anders Thalberg på ELLT arkitektkontor, som sedan blev White arkitekterna.

Bidraget hette „Frisk luft“ och är just avsett att stimulera kreativitet, arbetslust och välmående, genom att vi fungerar bättre när vi rör på oss och andas frisk luft.

För att möta efterfrågan byggdes 1980 Seregården. Huset är uppkallat efter Ingvar Seregard som var 1:e förbundsordförande i PTK vid den tiden. Eftersom behovet av bra och ändamålsenliga lokaler fortsatte att växa, byggdes i mitten av 80-talet det sjunde huset och därmed var anläggningen komplett.

Husen har under åren givetvis genomgått ett flertal renoveringar och då har arkitekt Erik Ahlsén varit inkopplad. Senaste renoveringen genomfördes 2006-2007 med hjälp av inredningsarkitekt Karina Björk. Rummen och möteshusen är idag dekorerade med motiv från närmiljön, tryckta på linnetavlor av konstnär Gudrun Walla.

Djurönäset ägs fortfarande av PTKs Utbildningsstiftelse och har idag lång erfarenhet av allt från utbildningar, kickoffer och ledningskonferenser till kongresser med alla tillhörande arrangemang och aktiviteter. Som en av drygt 100 anläggningar i Sverige är Djurönäset också utvalt av Svenska Möten.

Redan 2001 blev Djurönäset Svanenmärkt, då man tidigt insett vikten av att jobba med och för miljön och säkerhetscertifieringen av SAFE Hotels, med sina hårda krav blev klar 2008.