Gruppaktivitet

Pris: Se spec nedan.
Max antal pers: Max 12 deltagare per båt (exkl. ansvarig skeppare).
Kontakta oss för mer info Se andra aktiviteter

Segling

Segling är en av de mest gruppstärkande aktiviteter man kan tänka sig. Deltagarna deltar aktivt ombord; de får själva lägga kursen, göra vägval och sköta allt ombord. Till sin hjälp finns erfaren skeppare från Out som står för säkerhet och vägledning.

Våra rymliga och bekväma 50-fots segelbåtar är kompatibla och har lika seglingsegenskaper, så det är upp till gruppens förmåga att samarbeta och rollfördela som sätts på prov! Ingen tidigare seglingserfarenhet krävs!

Gör seglingen till en lättsam aktivitet tillsammans för att skapa ny energi i gruppen. Eller använd seglingen som ett redskap att fördjupa samarbetet i gruppen; Segling är ett utmärkt sätt träna samarbete och kommunikation samtidigt som gruppen får möjlighet att dela en gemensam upplevelse!

Transportsegling

Gör transporten till en del av upplevelsen, inled/avsluta konferensen med en gruppstärkande seglats till eller från Djurönäset.
Vaxholm – Djurönäset: ca 3 timmar. Pris: 14.000:-/båt
Saltsjöbaden – Djurönäset: ca 5 timmar. Pris: 16.000:-/båt.
Stockholm City – Djurönäset: ca 6 timmar. Pris: 16.000:-/båt

Match-Race/Regatta (fm/em)

En adrenalinhöjande och rafflande kappseglingsaktivitet. I lag ombord på våra kompatibla båtar, möts Ni i ett antal korta deltävlingar på markerad bana ute på t.ex. Kanholmsfjärden. En heldagsregatta till/från anläggningen blir en optimal inledning eller avrundning på konferensen! Efter avslutat race utses vinnande team!
Pris: 14.000:-/båt alt. 16.000:-/båt.

Seglingsuppdrag (heldag)

En uppdragsbaserad segling med ett antal delmoment av orientering, navigation, poängjakt och problemlösning. En tävling som kräver strategi och taktik, och är lika spännande oavsett väder med hårda eller svaga vindar!
Pris: 18.000:-/båt

Skärgårds-cruise (fm/em alt. heldag)

Segla ut med gruppen och njut Stockholms vackra ytterskärgården, t.ex. vackra Möja reservatet och Björkskär. Ta med lunch och/eller fika ombord. En extra inspiration/belöning för den arbetande gruppen!
Pris: 14.000:-/båt alt. 16.000:-/båt.

Team-segling (fm/em alt. heldag)

Ta en paus i konferensen och lägg in en gruppstärkande seglingsaktivitet under konferensen/arbetsdagen. Att segla tillsammans är ett utmärkt sätt att träna samarbete och kommunikation och målinriktning, genom att bokstavligt talat sitta i samma båt!
Pris: 14.000:-/båt alt. 16.000:-/båt.

Vi utgår direkt från Djurönäset, Stavsnäs, Vaxholm, centrala Stockholm, eller annan för er lämplig på/avmönstringsplats. All utrustning; vind- regnställ, flytvästar ingår. Eventuella måltider tillkommer. Max 12 deltagare per båt (exkl. ansvarig skeppare).